دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرا فسا
   

نام خانوادگی*  
نام *  
نام پدر*  
تاریخ تولد*
  /   /   13
کد ملی*  
شماره شناسنامه*  
محل صدور شناسنامه*  
محل تولد*  
سریال شناسنامه*
سریال ردیف سری
     
شماره دانش آموزی  
پایه
آخرین معدل*
دین*
 
ملیت*
 
تلفن ثابت 1*  
تلفن همراه*  
پست الکترونیک  
آدرس*  
کد پستی *  
ویژگی های فردی  
سابقه پزشکی  
شغل *  
تلفن همراه*  
میزان تحصیلات*
نام*  
نام خانوادگی*  
شغل  
میزان تحصیلات*
تلفن همراه*  
نسبت*
 


سال تحصیلی*
 
مقطع*
 
پایه*
 
معدل*


عکس
انتخاب
حجم عکس نباید از 75 کیلوبایت بیشتر باشد. فرمت عکس می تواند jpg ، bmp ، gif و یا png باشد.

  ضمائم
انتخاب
مشخصات دانش آموز
نام خانوادگی
نام
نام پدر
تاریخ تولد
کد ملی
شماره شناسنامه
محل صدور شناسنامه
محل تولد
سریال شناسنامه
سریال ردیف سری
شماره دانش آموزی
پایه
آخرین معدل
دین
ملیت
تلفن ثابت 1
تلفن همراه
پست الکترونیک
آدرس
کد پستی
ویژگی های فردی
سابقه پزشکی

اطلاعات پدر
شغل
تلفن همراه
میزان تحصیلات

اطلاعات مادر
نام
نام خانوادگی
شغل
میزان تحصیلات
تلفن همراه

مشخصات افراد خانواده


سابقه تحصیلی


ضمایم

مبلغ 2000000 ريال
شماره فیش*
تاریخ واریز*
  /   /   13


   
نقشه سایت