دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرا فسا
   

آیین نامه ثبت نام

شرايط ثبت نام دانش آموزان دبيرستان معارف در پايه هاي دهم و یازدهم ودوازدهم در سال تحصيلي 98-97                    رشته علوم ومعارف اسلامي:    1-شش قطعه عكس 3*4  -  2-مبلغ بيمه10/000 تومان  
3-پرداخت مبلغ مشاركت مصوبه مدارس معارف فرزندان فرهنگي مبلغ 300/000 تومان و فرزندان غير فرهنگي مبلغ 400/000تومان و ثبت شماره فيش واريزي در سايت مدرسه قسمت پيش ثبت نام  -4- فرم لباس مدرسه كت و شلوار سرمه اي ،پیراهن رنگ یاسی                                                          
      قابل توجه :   واريزمبلغ   مشاركت  به حساب آموزشگاه به شماره حساب 4150152104008 به نام دبيرستان علوم و اسلامي معارف صدرای ولایت  فسا
توجه :حداقل مبلغ واریزی قسط اولیه پنجاه درصد مبلغ مشارکت می باشد.اولیاء محترم دستگاه کارت خوان در مدرسه موجود می باشد.
مهلت ثبت نام در پایه های یازدهم و دوازدهم تا دهم شهریور ماه می باشد و با توجه به بسته شدن سایت سناد عزیزان دانش آموز می بایست تا تاریخ ذکر شده اقدام به ثبت نام نمایند


ورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام
   
نقشه سایت